Fee Rules

fsdfa

ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ


  1. ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਮਈ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫੰਡ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ, ਫ਼ੀਸ ਕਲਰਕ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।
  2. ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲਜ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਗਿਆਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਟ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

fsdfa

ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ


  1. ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  2. ਗਰੀਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

fsdfa

ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ


ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 2,00,000 /- ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 1,00,000/- ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਲਜ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਾ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ 80% ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੋਟ: ਵਜੀਫ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।